wz

Podkrušnohorské setkání Baltíků v Bílině


bilina


Dům dětí a mládeže v Bílině

Podkrušnohorské setkání Baltíků se koná v lednu v Bílině a skládá se ze dvou částí:

Naše škola se zúčastnila v těchto letech:


Bílina 2012 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


foto

     Ve dnech 20.1. a 21.1. se naši programátoři účastnili dalšího z řady setkání Baltíků – tentokrát v Bílině. Kromě soutěžení měli možnost vyzkoušet své dovednosti v pájení a modelářství: chlapci si sestavili elektronický model houkačky, modely letadel a katapultu z balzového dřeva.      Soutěž probíhala již tradičně ve 2 částech – 1. - programování podle předem pevně daného zadání 2. - naprogramování příběhu volně na zadané téma.       Výsledky soutěže: Kategorii B: (2. stupeň)zcela ovládli naši žáci

Kategorie A: (1. stupeň) Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. FOTOGALERIE
VÝSLEDKY
programy kategorie A
programy kategorie BBílina 2011 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


foto

     Ve dnech 21.1. a 22.1. se konal 6. ročník soutěže Podkrušnohorské setkání v Bílině.
     Naše výprava v počtu 7 chlapců a 1 dívka soutěžila v programech Baltík 3 a Baltie 4 ve dvou kategoriích.
     Kategorie A: (1. stupeň)

Celkový počet účastníků v kategorii A byl 20, umístění našich soutěžících je proto vynikající.
Kategorie B (2. stupeň v B3 i B4): bronzová medaile opět pro Petra Žáčka      Jak je u "baltíkovských" soutěží zvykem, každý si odnesl nějakou cenu převážně z oblasti počítačové techniky. Všem soutěžícícm blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
výsledková listina
zadání 1. dne     zadání 2. dne
fotogalerieBílina 2010 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


budějovický tým

     Již popáté jsme byli pozváni na soutěž v programování do Bíliny do domu dětí a mládeže.
Tentokrát se za naši školu zúčastnili začátečníci a mírně pokročilí a za soupeře měli zkušenější programátory z Bíliny, Prahy a Strakonic. Nás reprezentovali a atmosféru soutěže si zkusili: Martin Klomfar (8.B), Marek Velát, Petr Žáček, Petr Šílený a Jan Benda ze 7.A, dále David Mrzena a Robert Votruba ze 7.B
     Chlapci programovali v pátek od 18.00 do 20.30 a jejich první úkol byl ztvárnit historii Bíliny podle zadání. První den byl z našich nejúspěšnější Robert Votruba, který skončil na 4. místě. Po soutěži si hoši v dílně vyrobili jednoduchý model letadla.
Druhý den po snídani v elektrotechnické dílně sestavovali chlapci houkačku - poprvé drželi v ruce pájku, téměř 2 hodiny se učili pájet a po značném úsilí se jim podařilo za pomoci instruktora sestavit funkční model houkačky. Poté programovali 3 krátké úložky podle přesného zadání, tady byl z našich nejúspěšnější Petr Žáček a po obědě již bylo vyhodnocení a asi pětihodinová cesta domů vlakem.
     Všem se soutěž moc líbila a tady jsou výsledky v kategorii B.

soutěžní úlohy 1      soutěžní úlohy 2      výsledková listina
Zde je 1.díl fotografií ze soutěže fotogalerie      Zde je 2.díl fotografií ze soutěže fotogalerie


Podkrušnohorské setkání Baltíků 2009 v Bílině    V pátek 16.1. a v sobotu 17.1. se konalo další setkání mladých programátorů v Baltíkovi, tentokrát v Bílině.
    Z naší školy soutěžilo celkem 8 chlapců v kategorii A i B. Nejlépe se umístili v kategorii A(16 soutěžících): Tomáš Konečný (5. místo), Jan Vlk (6. místo), Vojtěch Racek (7. místo), Miroslav Švarc (9. místo).
V kategorii B obsadil Jan Pavlosek 4. místo a Pavel Lískovec 5. místo.

Dále se soutěže zúčastnili Martin Sládek (5.A) a nováček Radek Hájek (8.B).
Jako porota se zúčastnili Jiří Zemko a Radim Janda.
fotogalerie

Propozice před soutěží zde

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2008 v Bílině

     Tentokrát jsme s dětmi z kroužku programování jeli soutěžit do Bíliny (severní Čechy), ve dnech 11.1. až 12.1. 2008.
Po dramatické cestě (nejrpve nám díky výluce ujel vlak z Plzně a poté došla naší vlakové soupravě voda a další hodinu a půl jsme čekali na novou soupravu!), která se protáhla na 10 hodin, museli naši soutěžící programovat ještě v pozdních večerních (spíše nočních) hodinách.
     I přesto jsme byli velice úspěšní:

v mladší kategorii (20 soutěžících) Ve starší kategorii fotogalerie

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2007 v Bílině


Pařezová chaloupka

Program chaloupka

     Ve dnech 19.1. 2007 – 21.1.2007 jsme navšítívili podkrušnohorské městečko Bílina a utkali se v přátelské soutěži v programování s dětmi z různých míst naší republiky.

     Přes nepřízeň počasí - silný vítr komplikoval dopravu v celých Čechách, vlaky z Českých Budějovic jezdili v nepravidelných intervalech - jsme se dostali téměř přesně do Bíliny a ještě večer děti programovaly první část úkolů. Úkolem bylo naprogramovat příběh podle zadání.

     Druhý den se pokračovalo hned ráno v programování, tentokrát byly připraveny krátké obtížnější úlohy, kde se již poznalo, co kdo umí ze složitějších programátorských operací.
No a jak jsme dopadli?

V nejmladěí kategorii nás reprezentovali
  • 2. místo Kien Manh Duong (5.B)
  • 7. místo Tomáš Konečný (3.B) (nováček)
  • 8. místo Jan Novotný (4.A)
  • 10. místo Martin Sládek (3.B) (nováček)
V kategorii "Mistrů" nás reprezentovali:
  • 1. místo Jiří Zemko (7.B)
  • 2. místo Radim Janda (7.B)
  • 5. místo Jan Poseděl (7.B)

Výborně!! Fotografie je možné shlédnout v sekci Fotoarchiv.
Zadání a všechna řešení je možné stáhnout v sekci Download.

Pařezová chaloupka

Program "Noc - přání"

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2006 v Bílině


Ve dnech 13.-14.1.2005 se konala programátorská soutěž v Domě dětí a mládeže v Bílině.

obrázky ze soutěžních úloh
Jak vše probíhalo


Tato programátorská soutěž byla určena pro všechny zájemce, kteří měřili své síly s dětmi z Prahy a Bíliny.

Jelo nás celkem osm, čtyři děti z prvního stupně, dva hoši z druhého a obě učitelky programování - Libuše Jandová a Renata Zemková.

Cesta do Bíliny přes Plzeň trvala téměř 6 hodin, děti ji zvládly bez problémů. Vyjížděli jsme v pátek po poledni, ještě večer probíhala soutěž, a pak již mohly unavené, ale spokojené děti pokojně spát ve svých spacích pytlech v pěkném prostředí baletního sálu Domu dětí a mládeže.


Druhý den dopoledne si děti mohly vyrobit buď model letadla, nebo pracovaly v elektrodílně na modelu blikajícího panelu. Všechny elektronické součástky hoši sami připájeli pod dohledem zkušeného vedoucího kroužku, většina chlapců držela pájku poprvé v životě.


A pak již bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, oběd a opět cesta domů.
Ač byly dny náročné, všechny děti se hned zajímaly, kdy opět vyjedeme na další soutěž a v následujících setkáních na kroužku pracovaly ještě více usilovně, aby se v programování zdokonalily.
A výsledky?


Soutěžilo se ve 3 kategoriích: 2. stupeň, 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy.


V kategorii nejmladších


se umístili: Jan Novotný na 4. místě, Tereza Buřičová na 8. místě a Denis Pavel na 9. místě.


Ve střední kategorii


nás zastupoval Josef Nový a vybojoval 4. místo.


Nejstarší kategorie


byla nejúspěšnější - Radim Janda 2. místo a Jiří Zemko místo 3!
Všem blahopřejeme!

Fota ze soutěže je možné shlédnout v sekci fotoarchiv.