wz

CREATIVE BALTIE 2012

skola

      V letošní roce se konal další ročník Mezinárodní tvůrčí programátorské soutěže CREATIVE BALTIE 2012.Výsledky obou našich soutěžících v kategorii A (1. - 3. třída) byly vynikající:BALTIE 2012 - mezinárodní kolo - Polsko, Varšava

skola

     Ve dnech 17.5. - 20.5. se konalo mezinárodní kolo soutěže BALTIE 2012 na technické univerzitě Politechnika Warszawska v Polsku ve Varšavě. Ve velké konkurenci (účastnilo se 118 týmů - přes 250 dětí - z 5 zemí: ČR, Slovensko, Polsko, Holandsko, Bělorusko) se naši žáci umístili na předních místech!

Kategorie A (1. - 3. třída) (12 soutěžních týmů) Kategorie B (4. - 6. třída) (61 soutěžních týmů) Kategorie C (7. - 9. třída) (32 soutěžních týmů)


MLADÝ PROGRAMÁTOR - celostátní kolo - HOLICE 20.4. - 22.4. 2012


foto

Kategorii B: (2. stupeň)Mezinárodní kolo BALTIE 2011 - ŠTÚROVO


foto

Vynikající tým Jiří Jindra a Martin Vodák pokračoval ve svém vítězném tažení, chlapci vyhráli celostátní i mezinárodní kolo!!!
Kategorie A: (1. stupeň)Celostátní kolo BALTIE 2011 - České Budějovice


foto

Kategorie A: (1. stupeň)

Kategorie B: (2. stupeň)Výsledky celostátního kola Vánoce 2010


      Kategorie B pro žáky 4. - 6. tříd:
 • 2. místo Martin Vodák 5.B,
      Kategorie C pro žáky 7. - 9. tříd:
 • 3. místo tým Eights ve složení Petr Žáček, Petr Šílený, Marek Velát 8.B,
Všem soutěžícím, kteří se dostali do celostátního kola, děkujeme za reprezentaci školy a všem, kteří na svých programech pracovali a dokončili je, blahopřejeme.CREATIV BALTIE 2010


foto
Soutěž Baltík 2010 - celostátní kolo ČESKÉ BUDĚJOVICE


foto
Kategorii A vyhráliVánoce s Baltíkem 2009


budějovický tým  budějovický tým

Kategorie A:

Kategorie B:
 • 2. místo - tým Petr Žáček, Marek Velát, Petr Šílený
 • 3. místo - tým Robert Votruba, Filip Nevšímal, David Mrzena
Všechny programy našich soutěžících je možno stáhnout v sekci downlload


Setkání Baltíků v Praze - 1. ročník - 20. a 21. 11. 2009


budějovický tým

< Kategorie A - 16 účastníků z celé republiky - náše týmy byly mimořádně úspěšné: Kategorie B - 24 účastníků z celé republiky

Mezinárodní kolo programovací soutěže Baltík 2009 v Tatranské Lomnici


pohar pohar

Další velmi úspěšné tažení naší školy okračovalo!! - výsledky mezinárodního kola jsou nádherné

Celostátní kolo bylo ve znamení úspěchu Českých Budějovic
Kategorie B Kategorii A:


Mezinárodní programovací soutěž - Kopřivnice 2008Jedinečný, největší úspěch!

V celostátním kole jsme byli též velmi úspěšní i v kategorii B:


Mezinárodní programovací soutěž - Polsko 2005Zde jsme zažili velký úspěch.


Vánoční soutěž 2009


Letos poprvé postupovalo prvních 5 týmů do kola mezinárodního - za účasti českých, slovenských a polských týmů
Naše týmy byly úspěšné, trochu se promíchalo pořadí z kola celostátního - viz níže
Mezinárodní kolo
Kategorie A

Kategorie B Celostátní kolo
Kategorie A Kategorie B

Vánoční soutěž 2008


Kategorie A Kategorie B Kategorie C

Baltík ekolog 2008


Kategorie B (do 14 let)

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2008 v Bílině


nejúspěšnější v kategorii A: nejúspěšnější v kategorii B:

Creativ Baltie 2007


Kategorie A (do 10 let)

Vánoční soutěž 2007


Kategorie A Kategorie B Kategorie C

Baltík a Baltie 2007


Kategorie A (do 10 let)

Prázdninová soutěž s Baltíkem 2007


 • Tomáš Konečný s programem "Pacman" - 1. místo
 • Vojtěch Racek s programem "Hledač min" - 3. místo
 • Kategorie B (2. stupeň): Kategorie C (program Baltie4):  Mezinárodní programovací soutěž Baltík 2007


  Naše škola byla jediná z obou republik, ze které postupovali do mezinárodního kola týmy ve všech kategoriích!
  A jaké byly naše výsledky?
        V kategorii A se náš tým ve složení Tomáš Konečný a Vojtěch Racek umístil na skvělém 7. místě!! Chlapci se opět zdokonalili v programování, neboť byli třetí z celé České republiky. Vynikající výsledek. Připomínám, že jsou žáci teprve třetí třídy a programovat začali v listopadu!!
       Do kategorie B i C se dostalo pouze minimum základních škol, převážně našim programátorům konkurovali žáci a studenti z gymnázií. Proto 9. místa v obou kategoriích, o která se zasloužili v kategorii B Radim Janda a v kategorii C Jan Poseděl a Tomáš Krigar, považujeme za mimořádný úspěch. Hoši jsou žáci teprve 7. třídy, mají tedy výbornou perspektivu do 9. třídy ještě postupovat na vyšší příčky úspěšnosti.


  Tábor 2007


  Poprvé jsme měli možnost změřit své síly v programování v Baltíkovi 4 a byli jsme úspěšní!
  Jirí Zemko ve své kategorii zvítězil a Jan Poseděl byl hned těsně za ním na místě druhém!
  V kategorii nejmladších - Jan Kollarczyk - 2. místo.  Podkrušnohorské setkání Baltíků 2007 v Bílině


  nejúspěšnější v nejmladší kategorii: V kategorii "Mistrů" byli nejúspěšnější:

  Vánoce 2006


  Soutěžící programovali na vánoční tematiku
  kategorie A (do 5. tříd)


  kategorie B (do 9. tříd)

  Baltík a Baltazar 2006


  Soutěž probíhala na na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.
  Naši nejúspěšnější:
  Kategorie A byla do 10 let

  Kategorie B byla do 14 let

  Prázdninová soutěž 2006


  Letos byla premiéra této soutěže - žáci programovali na téma prázdniny, starší museli vymyslet výukový program na libovolné téma.
  Mladší kategorie


  Starší kategorie

  Povltavské setkání Baltíků 2006


  Soutěž probíhala na naší škole.
  Soutěžilo se ve 3 kategoriích: do 3. třídy - kategorie A, 4. a 5. třídy - kategorie B, 6. až 8. třídy - kategorie C

  V nejmladší kategorii se umístili naši programátoři:


  V prostřední kategorii jsme dosáhli největšího úspěchu:
  V nejstarší kategorii. kde bylo nejvíce účastníků, jsme získali:


  Mezinárodní programovací soutěž - Praha 2006  Podkrušnohorské setkání Baltíků 2006


  V kategorii nejmladších se umístili:

  Ve střední kategorii nás zastupoval

  Nejstarší kategorie byla nejúspěšnější -


  Vánoční soutěž 2005


  Kategorie A - soutěžící z 1. stupně základních škol
  v závorce je uvedeno pořadí v celostátáním kole

  Kategorie B - soutěžící do 15 let věku ze základních škol i víceletých gymnázií
  v závorce je uvedeno pořadí v celostátáním kole

  Mezinárodní tvůrčí programátorská soutěž B+B 2005


  V kategorii A (žáci do 10 let) soutěžil za naši školu


  V kategorii B (žáci do 14 let) soutěžili za naši školu: